VYŘEŠÍME PŘÍJEM VAŠÍ TELEVIZE A ROZHLASU i bez dalších poplatků VYŘEŠÍME PŘÍJEM VAŠÍ TELEVIZE A ROZHLASU i bez dalších poplatků

Maloobchod, velkoobchod, dodání zboží do 24 hodin*
Omko Digital, a.s. - váš dodavatel anténní a satelitní techniky
33

TechniRouter - systém pro jednokabelové satelitní rozvody


aneb Satelit pomocí jednoho kabelu


TechniSat TechniRouter

Zařízení TechniRouter jsou zajímavou možností pro zajištění příjmu programů z družic i ve větších televizních rozvodech bez nutnosti instalace složité kabeláže, která v mnoha případech není ani technicky možná.

Příjem televize ze satelitu

TechniSat TechniRouter 5/1x8 K Nesporné výhody televizního příjmu prostřednictvím satelitní služby (zejména bezkonkurenčně rozsáhlá nabídka televizních a rozhlasových programů, umocněná v současnosti velkým zájmem o programy vysílané ve vysokém rozlišení), spolu s významným snižováním cen technologie nutné pro jeho využívání, vedly v posledních letech k razantnímu zvýšení zájmu o tento druh příjmu. Jistá specifika satelitního způsobu příjmu však až do nedávna brzdila jeho rozvoj ve skupinové podobě, t.j. zejména v bytových domech s rozvodem v tzv. kaskádové (sériové) struktuře.

Vzhledem k tomu, že systém dostupu na vnější část přijímacího zařízení (parabolická anténa s konvertorem), vyžadoval pro každého účastníka samostatný kabel z jeho zásuvky až po přípojné místo (multipřepínač), vyžadoval eventuální přechod z dřívějšího způsobu televizního příjmu orientovaného na terestrické vysílání výměnu, respektive instalaci značně rozsáhlé kabeláže za zcela novou. Tato skutečnost zvýšila cenu rekonstrukce skupinového příjmu, neboť cena nové kabeláže se stala vysokou položkou.

Nutno zdůraznit, že ani rozhodnutí investovat tyto prostředky nebylo často dostačující podmínkou pro úspěch modernizace ze zcela prozaických důvodů: původní kabeláž nebylo možno vytáhnout a nová se k ní nevešla. Pak již zbývala pouze možnost vést kabeláž povrchově, což jistě není záležitost zvyšující estetiku bytů i společných prostor domů.

Proto vznikl nový systém pro skupinový příjem televize ze satelitů, který byl posléze standardizován jako Evropská norma 50494. Podstatná část technologického zařízení pro systém je známa pod zkratkou SCR ( Sat-Channel-Router), systém samotný pak jako Unicable. Router umožňuje účastníkům přístup na libovolný transpondér z polarizačně - frekvenčních rovin, které jsou k němu připojeny a to prostřednictvím jeho přeložení na uživatelskou frekvenci, která je mu přiřazena při konfiguraci systému. Potřebná komunikace účastnického přijímače s routrem je realizována prostřednictvím protokolu DiSEqC.

Přepínače (routery) TechniSat

Jedním z představitelů této technologie je soubor přepínačů - routerů firmy Technisat, známých pod značkou TechniRouter. Podle velikosti rozvodu který má být osazen, lze volit použití jen základní (koncové) varianty nebo ji doplnit kaskádovým modulem. Dnes jsou k dispozici varianty se 4 nebo 8 rovinami (tedy 1 a 2 družice), v obou případech je k dispozici přípojné místo pro signál terestrické televize. Novinkou zejména pro doplnění malého rozvodu (individuální příjem), kde z nějakých důvodů nelze rozšiřovat kabeláž při potřebě zřídit další účastnické místo (zásuvku), je k dispozici varianta pro dva účastníky TechniRouter Mini.

Použití a zvláštnosti modulů TechniRouter

Tyto moduly jsou určeny pro distribuci až 8 satelitních mf úrovní - rovin (např. Astra) a signálu pozemní digitální TV pro 4 nebo 8 (a násobně vyšší počet při kaskádovém zapojení TechniRouterů) účastníků prostřednictvím jednoho kabelu a to využitím technologie Sat - Channel - Router (SCR) bez jakéhokoliv programového omezení. Moduly jsou připraveny pro HDTV.

Pro správnou funkci systému je nutné, aby používané satelitní přijímače umožňovaly řízení modulu TechniRouter. Této podmínce vyhovují především přijímače TechniSat označené logem "TechniRouter ready" a přijímače jiných výrobců podporující normu EN 50494, jmenujme např. Dreambox.

Zabezpečení frekvencí

Je nutno brát v úvahu to, že při konfiguraci přijímačů je každý výstupní kanál (kmitočet) používán pouze jedenkrát. Toto především u zařízení pro 8 účastníků na jednom vedení vyžaduje od jeho uživatelů určitou kázeň a odpovědnost, aby při výchozí instalaci nastavené kanály (kmitočty) nebyly bez povolení měněny.

Pro zvýšení zabezpečení před nedovolenou konfigurační manipulací (nastavení stejné uživatelské frekvence u více než jednoho přijímače) bylo vybavení modulů doplněno o tzv. PIN - Code - Technologii, prostřednictvím které je zajištěna bezpečnost uživatelské frekvence pro oprávněného účastníka. Jedinečný PIN kód je přiřazen každému účastníkovi a prakticky znemožní provoz dalších účastníků na stejné frekvenci (po připojení oprávněného účastnického přijímače k síti je provoz neoprávněného přijímače zablokován). Tato funkce musí být podporována také přijímači.

Pro instalaci s větším počtem účastníků než 8 je k základní jednotce připojena další kaskáda - jejím použitím může být počet účastníků rozšířen.

Moduly řady TechniRouter

TechniSat TechniRouter 5/1x8 K TechniRouter 5/1x8 G a 5/2x4 G, TechniRouter 9/1x8 G a 9/2x4 G

Tyto vícenásobné přepínače jsou používány jako základní zařízení pro rozbočování signálu - jejich prostřednictvím jsou signály jedné resp. dvou satelitních poloh (4 nebo 8 satelitních mf rovin) rozdělovány pro až 8 účastníků.

U těchto modulů jsou pro každý kabel k dispozici 8 popř. 4 výstupní kanály v rozsahu pásma mf kmitočtů 950 - 2 150 MHz, ve kterém může každý z jednotlivých účastníků bez omezení přijímat programy digitální satelitní TV.

Signály pozemní digitální TV jsou zpracovány pasivně a přenos je kmitočtově lineární.

TechniRouter 5/1x8 K a 5/2x4 K, TechniRouter 9/1x8 K a 9/2x4 K
TechniSat TechniRouter 9/1x8 G

Tato kaskádová matice pro 8 účastníků je používána spolu se základním zařízením (TechniRouter 5/1x8 G, 5/2x4 G, TechniRouter 9/1x8 G, 9/2x4 G, ) a při použití mezizesilovače je možné zapojení až 4 těchto modulů do kaskády.

Moduly jsou napájeny z modulu TechniRouter 5/1x8 G, nebo 5/2x4 G resp. 9/1x8 G nebo 9/2x4 G, napájení je bez použití interní kabeláže rozváděno na všechny zapojené moduly.

Příklady instalací systému TechniRouter

Rozvod pro 16 účastníků, 1 družice - příklad instalace TechniRouter
rozvod pro 16 účastníků, 1 družice - příklad instalace technirouter

Rozvod pro 16 účastníků, 2 družice - příklad instalace TechniRouter
rozvod pro 16 účastníků, 1 družice - příklad instalace technirouter

TechniRouter Mini

TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2
TechniRouter Mini 2/1x2 přenáší dva zcela nezávislé (libovolné) signály digitální satelitní televize jediným společným koaxiálním kabelem. Pracuje podle EN 50494, SCR - satelitte channel router technology.

Ideálně je vhodný k připojení dvoutunerového satelitního přijímače do existujícího rozvodu satelitní TV, (který byl původně určen pouze pro jediný přijímač na zásuvce TV satelitního signálu) a to bez nutnosti přidávat další koaxiální kabel do rozvodu.

Na vstupní straně TechniRouter Mini vyžaduje pouze dva výstupy (mf signálu v pásmu 950-2100 MHz) z multipřepínače nebo dva výstupy z konvertoru typu Twin, nebo z multipřepínače napájeného z konvertoru QUATRO.

Řídící a ovládací signály pro dvě satelitní pozice vysílané v normě SCR konvertuje na konvenční řídící signály a signály systému DiSEqC. Generuje frekvence 1248 MHz, 1400 MHz.

Na vstup TechniRouteru Mini mohou být pomocí vhodného slučovače přidány i signály FM a DVB-T, které jsou vysílány pásmu 47 až 862 MHz. Pro tyto signály TechniRouter Mini vnáší útlum -3dB.

TechniRouter Mini se vyznačuje velmi malou spotřebou el. energie, v celé řadě aplikací může pracovat i bez externího DC napájecího adaptéru 12 V.

Zařízení má implementovánu novou funkci ochrany sítě UNICABLE pomocí unikátních PIN kódů. Tato volitelná funkce znemožňuje náhodné připojení neautorizovaných přijímačů k UNICABLE rozvodu.

TechniRouter Mini pracuje prakticky s jakýmkoliv přijímačem, který podporuje funkci UNICABLE, naše osvědčené jsou dvoutunerové přijímače TechniSat a např. Dreambox DM8000 HD PVR.

Důležité zásady pro instalaci, konfiguraci a používání systému vybaveného TechniRoutery

U existující kabeláže je nutné překontrolovat, zda umožňuje přenos signálů do 2.15 GHz. Nejjednodušším způsobem kontroly je přivedení digitálního satelitního signálu jako zkušebního signálu na přenosový bod a jeho následná kontrola na nejvzdálenějším konci systému.

Existující zásuvky, rozbočovač a zesilovače vyměnit za konstrukční díly umožňující zpracování mf satelitního signálu a průchod stejnosměrného napětí. Důrazně se doporučuje použití zásuvek vybavených oddělovací diodou, naprosto bezproblémovou funkci zajistí speciální zásuvky Technisat.

Všechny satelitní přijímače (popř. televizory), připojené k výstupům TechniRouteru se vstupy pro satelitní mf signál, musí podporovat řízení SCR podle normy EN 50494 a musí být konfigurovány pro tento druh provozu.

Každému z účastníků musí být při první instalaci přiřazen jeho kanál (kmitočet). Při použití dlouhých kabelů se přiřazuje účastníkům používajícím dlouhé kabely nižší kmitočty pásma satelitní mf, kde se tolik neprojevuje útlum kabelu a zásuvek.

U zařízení se dvěma tunery je každému tuneru nutno přiřadit jeho vlastní kanál. Přiřazené kmitočty (spolu s dalšími údaji jako jsou jméno účastníka nebo jeho poloha) poznamenat do volných polí etikety TechniRouteru.

U větších instalací je vzhledem k délkám vedení nutný výpočet útlumů a s tím souvisejícího zesílení, kdy je nutno vzít v úvahu následující faktory:

1. napájení
2. úrovně
3. izolace
4. úbytky napětí

Důležité je použití kvalitních zásuvek (především při větším počtu účastníků na jednom kabelu).

Další doporučení

Doporučujeme pořídit schéma instalace s uvedením vzdáleností a následný výpočet výkonových (úrovňových) poměrů na celém účastnickém vedení.

Moduly TechniRouter mají zesílení 20 dB - na kmenových vedeních tedy nepracovat s vysokými úrovněmi - v pásmu satelitních kmitočtů se doporučuje 70 mV.

U zásuvek zabránit přebuzení popř. naopak poklesům úrovní pod min. hodnoty.

Na každém místě musí být zaručena min. hodnota BER (bitová chybovost) 1E-4.

Rozsah vstupních úrovní signálů přijímačů by měl být 44 - 84 dBmV.

Zesílení a výběr použitých kabelů nastavit tak, aby úroveň kanálů na horním konci pásma nebyla v důsledku zmenšující se úrovně kmitočtové charakteristiky LNB nižší než minimální povolené hodnoty. V praxi u kanálů v horní části pásma dochází k poklesu úrovně až o 10 dB (vztaženo ke středu pásma).

Odhadnout úbytek napětí na přívodech k modulu TechniRouter - napětí musí být postačující pro napájení LNB a příslušenství (tj. 11,3 V - 14,0 V =).

Překontrolovat proudové zatížení přijímače. Pokud napájení z přijímače nepostačuje, použijte síťový zdroj z příslušenství.

Důsledným značením kabeláže zabránit záměně kabelů. Nerespektování této zásady přináší pak zdlouhavé hledání problému a jeho odstraňování.

Konfiguraci přijímačů provádět v souladu s doporučením výrobce.

Závěřem

Při správném zapojení a dodržení i výše uvedených doporučení je zařízení TechniRouter spolehlivým řešením, které se nám osvědčilo na všech místech, kde je naší firmou už instalováno.


Ing. Václav Konečný, Omko Digital a.s.

Přejít na úvodní stránku

Vyhledávání

Zobrazit zboží v akci
Katalog zboží
Přijímače
Moduly, karty
Antény, paraboly
Rozvod signálu
Držáky, stožáry
Elektro, Audio, PC
Zákaznický servis
Informace o stavu objednávky
Informace o stavu reklamace
Sledování zásilky
Potřebuji poradit

Proč nakupovat u nás?


logo Omko Digital

Novinky a slevy na Váš email

Pravidelné informace o aktuálních slevách, odměnách a speciálních akcích přímo do Vaší emailové schránky.
Vyplňte Váš email: Jak na to?

© 2003-2023 Omko Digital a.s., Developed by Robert Zaborowski, Duševní vlastnictví. Tyto internetové stránky používají soubory cookie.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.