VYŘEŠÍME PŘÍJEM VAŠÍ TELEVIZE A ROZHLASU i bez dalších poplatků VYŘEŠÍME PŘÍJEM VAŠÍ TELEVIZE A ROZHLASU i bez dalších poplatků

Maloobchod, velkoobchod, dodání zboží do 24 hodin*
Omko Digital, a.s. - váš dodavatel anténní a satelitní techniky
33

Nákupní řád


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.omko.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Provozovatelem internetového obchodu www.omko.cz je Omko Digital a.s., Kaštanová 270/62, 620 00, Brno, IČ: 27 72 45 90, vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou B 4856, tel: 549523301, email: omko[zavináč]omko.cz

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující, zákazník) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.omko.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Je-li kupující podnikatel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.omko.cz jsou závazné. Vyplněním registračního formuláře, nebo podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.omko.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Více viz Ochrana osobních údajů.

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.omko.cz a právním řádem platným v ČR. Dále viz. reklamační řád.

V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), do 14ti dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy a nepoškozené zboží (doporučujeme odeslat projev vůle k odstoupení zvlášť z důvodu průkaznosti samotného odstoupení), nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování a v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (odstoupení musí být doručeno nejpozději 14.den od převzetí zboží). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, nejpozději však do 30 dnů. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podléhají ochraně osobních údajů.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Kupní smlouva zaniká, pokud se plnění stane objektivně nemožným (nezávisí na vůli prodejce). Plnění není nemožné, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek, či s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Důkazní břemeno o nemožnosti plnění, jež má za následek zánik smlouvy, nese prodejce. Prodávající se může s kupujícím dohodnout na jiném plnění. Při zániku kupní smlouvy z výše uvedeného důvodu vrátí prodávajícímu kupní cenu, pokud ji již uhradil.

VII. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 2. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (pouze při objednání přes internet).
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.omko.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.


Vyhledávání

Zobrazit zboží v akci
Katalog zboží
Přijímače
Moduly, karty
Antény, paraboly
Rozvod signálu
Držáky, stožáry
Elektro, Audio, PC
Zákaznický servis
Informace o stavu objednávky
Informace o stavu reklamace
Sledování zásilky
Potřebuji poradit

Proč nakupovat u nás?


logo Omko Digital

Novinky a slevy na Váš email

Pravidelné informace o aktuálních slevách, odměnách a speciálních akcích přímo do Vaší emailové schránky.
Vyplňte Váš email: Jak na to?

© 2003-2023 Omko Digital a.s., Developed by Robert Zaborowski, Duševní vlastnictví. Tyto internetové stránky používají soubory cookie.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.